Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconkabaczek1324:
Kabaczek1324 Featured By Owner May 27, 2014  Hobbyist Digital Artist
Działaj dalej! Czekam na nowe! :)
Reply
:iconbanangrg:
banangrg Featured By Owner May 27, 2014  Hobbyist Photographer
z powodu wakacji może nie wrzucam tak wiele fotek jak zwykle (no i matura była itd.) , ale postaram się coś wrzucić...w aktualnej chwili nie mam aparatu (korzystałem z warsztatowego, ale skończyłem się uczyć w miejscu gdzie miałem warsztaty foto), ale czasem coś fajnego można uchwycić telefonem; w każdym razie po wakacjach (i planowanej pracy zagranicą) mam zamiar sobie kupić przyzwoitą używkę: Nikona D7000 :P
Reply
:iconkabaczek1324:
Kabaczek1324 Featured By Owner May 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
Nikony to dobry sprzęt, sama jednego posiadam. Maturzyści, och, gdy ja ich widziałam przed maturami ustnymi! Siedzieli przed salami niespokojni i tylko skupiali wzrok na swoje notatki. To się nazywa zestresowane życie. 
Reply
:icontomazklemensak:
TomazKlemensak Featured By Owner Sep 14, 2013   Photographer
Beautiful photos! :aww:
Reply
Add a Comment: